เครื่องบดแบบธรรมดาที่มีปริมาตรการทำงานรอบต่อนาทีตั้งแต่มล